Sukces ZSCKR w Dobryszycach

W dniach 2-3 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach i Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się XLI eliminacje centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada przebiegała  w dwóch etapach: eliminacje pisemne i etap praktyczny, w której startowało 238 uczniów. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności  od uczestników wybiegał znacząco poza podstawę programową.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach reprezentowali uczniowie Technikum:

 

- Rafał Stępień  w bloku mechanizacji rolnictwa – uzyskał tytuł laureata zajmując 10 miejsce – klasa IV technik mechanizacji rolnictwa,

- Nabiałek Krzysztof w bloku produkcja zwierzęca – uzyskał tytuł finalisty zajmując 13 miejsce – klasa IV technik weterynarii.

 

 

Uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie oraz zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymując 100% punktów możliwych do uzyskania.

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek