Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy został zorganizowany przez SK PCK. W zajęciach z resuscytacji, opatrywania ran, pomocy w nagłych wypadkach uczestniczyło 19 uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek