Aktualności


Spotkania przedwyjazdowe.

We wtorek 5 kwietnia i w czwartek 7 kwietnia odbyły się spotkania z rodzicami i uczestnikami wyjazdu oraz opiekunami praktyk do Niemiec i do Włoch(Sycylia). Dyrektor szkoły Pan Wiesław Olejnik jeszcze raz przedstawił cele projektu i korzyści wynikające z udziału w nim. Koordynatorka projektu- Olga Kowalczyk przekazała informacje na temat podróży, ubezpieczenia uczestników, miejsc zakwaterowania, miejsc odbywania praktyk i programu kulturowego. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminami pobytu w hotelu oraz obowiązkach, które wynikają z odbywania praktyki. Po rozwianiu wszystkich wątpliwości nastąpiło przekazanie uczestnikom książek i rozmówek do nauki j. niemieckiego i j. angielskiego, strojów roboczych i koszulek.


Erasmus + Zakończenie szkoleń!

Uczestnicy projektu „Bliżej rynku pracy” realizowanego w ramach programu „Erasmus +” zakończyli już szkolenie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zajęcia miały na celu lepsze poznanie języka, przełamanie bariery w porozumiewaniu się nim, przybliżenie obyczajów i kultury mieszkańców Niemiec i Sycylii. Uczniowie uczyli się umiejętności radzenia sobie w nowym środowisku, współpracy w grupie, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kształtowania w sobie postawy tolerancji.


Finał Konkursu Wiedzy Ekonomicznej - rozstrzygniety!

31 marca 2016 roku o godz. 12:00 w Społecznej Akadami Nauk Wydział w Bełchatowie, odbył się finał Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Celem Konkursu było upowszechnianie nauki o gospodarce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Laureatem Konkursu Wiedzy Ekonomicznej zajmując II miejsce został uczeń klasy II BTL Rafał Cudak.


Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!


Wycieczka AGROTECH - Kielce

18 marca uczniowie naszej szkoły uczący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych zwiedzili wystawę AGROTECH na terenach wystawowych Targów Kielce. To były już XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej. Obok firm z Polski obecni byli producenci sprzętu rolniczego z Niemiec, Austrii, Włoch, Danii, Słowenii, Ukrainy, Francji, Czech, Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii.

Wyjazd okazał się cennym elementem kształcenia zawodowego - uczniowie mogli obejrzeć nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, melioracji, weterynarii, instalacje grzewcze, chłodnicze oraz energetyczne. Mogli również pogłębić swoją wiedzę na temat bieżących problemów polskiego rolnictwa zwiedzając stoiska branżowych instytucji takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego a także stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielu z uczniów było żywo zainteresowanych wystawionymi eksponatami i w rozmowach z przedstawicielami producentów otrzymywali dodatkowe informacje. Zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki do Kielc, późnym popołudniem wróciliśmy do Dobryszyc.


Nowa jakość w ZSCKR w Dobryszycach!

Otworzyliśmy nowoczesną pracownię gastronomiczną. Będzie ona wykorzystywana zarówno do prowadzenia codziennych zajęć jak i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Sukces ucznia ZSCKR w Dobryszycach

Michał Dawid - uczeń Technikum w ZSCKR w Dobryszycach - znalazł się w finale konkursu „Żołnierze Wyklęci – Obudźcie Polskę”. Ostatni etap odbył się 7 marca 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.
Konkurs zorganizowany został przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: Piotra Polaka, Roberta Telusa, Waldemara Budę i Grzegorza Wojciechowskiego, senatorów RP: Przemysława Błaszczyka, Macieja Łuczaka i Rafała Ambrozika oraz posła do PE Janusza Wojciechowskiego.

Do konkursu przystąpiło ok. 1500 osób z 90 szkół z województwa łódzkiego.
Michał Dawid jest uczniem czwartej klasy technikum mechanizacji rolnictwa i mimo zbliżającego się egzaminu maturalnego, bierze udział w licznych olimpiadach. W finale konkursu wiedzy o żołnierzach niezłomnych zajął 9. miejsce i zdobył wartościowe nagrody. Uczeń zakwalifikował się również do finału wojewódzkiego olimpiady ekologicznej, który odbędzie się w Kościerzynie.


Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

2 marca 2016 odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim eliminacje oddziałowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Do II etapu olimpiady - finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 10 uczestników, a wśród nich są czterej nasi uczniowie tj.

1. Molik Bogusław
2. Warcicki Łukasz
3. Lasoń Adrian
4. Dawid Michał


Finał wojewódzki odbędzie się 16.03.2016r. w Kościerzynie.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!Zgodnie z harmonogramem działań przygotowujących do odbycia praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus +, projekt „Bliżej rynku pracy”, uczestnicy wezmą udział w następujących zajęciach:


- Językowych – z naciskiem na słownictwo zawodowe- 15 h
- Pedagogicznych–warsztaty interpersonalne, spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym przed wyjazdem- 10 h
- Kulturowych - wykłady przed wyjazdem- 15 h

Zajęcia z przygotowania pedagogicznego i kulturowego będą prowadzone w szkole w następujących terminach:

Środa 17.02.2015 r. – od godz. 12.00
Czwartek 18.02.2015 r. – od godz. 12.00
Piątek 19.02.2015 r.- od godz. 9.00

OBECNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU JEST OBOWIĄZKOWA.Lista uczestników projektu -->Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA - PREMIERY 2016

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 21. – 24. stycznia 2016 roku odbyła się VI edycja targów POLAGRA PREMIERY 2016.
Specjalnie na to ważne wydarzenie została zorganizowana wycieczka zawodowa uczniów działających w Kole Mechaników – Mechanizatorów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.


POLAGRA PREMIERY 2016 to miejsce, gdzie zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania techniczno – technologiczne w produkcji nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych.
Po zakończonej wycieczce uczniowie stwierdzili, że czas pobytu na Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA PREMIERY był czasem mile i pożytecznie spędzonym.

Strona: « 2345678910 »
Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek