O szkole

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Dobryszycach

 

Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

ul.Szkolna 4, 97-505 DOBRYSZYCE

tel. 044 681-11-91, 681-11-82

www.zsckrdobryszyce.pl


 

Szkoła o blisko 100 - letniej tradycji, z nowoszesnym zapleczem dydaktyczno - warsztatowym zaprasza do kontynuacji nauki w

 

4 - letnim technikum,

 

3 - letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej,

 

 

 

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek