Uczniowie

 

klasa

 

wychowawca

 

 

kierunki kształcenia

TECHNIKUM
1 PT mgr inż. Justyna Giernat - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 BTL mgr Teodor Krupski

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

2 PT

mgr inż. Bożena Bobrowska

- technik żywienia i usług gastronomicznych

2 HTB mgr Katarzyna Krężlak

- technik architektury krajobrazu

- technik mechanizacji rolnictwa

3 PTH mgr Anna Surosz

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik architektury krajobrazu

3 BTL mgr Olga Sosnowicz

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

4 PT

mgr inż.

Elżbieta Pietrzyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych

4 BTL

 

mgr inż.

Magdalena Michalska

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1 EZ mgr Danuta Szulc - mechanik - operator maszyn rolniczych
2 FZE mgr inż. Zbigniew Pieta

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

3 EZ mgr inż. Zbigniew Kowalczyk - mechanik - operator maszyn rolniczych

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek