Rys historyczny

Historia szkoły

 

 

Szkoła Rolnicza w Dobryszycach powstała w 1921r, w centrum byłego majątku ziemskiego Dobryszyce. Placówka objęła teren o powierzchni 50 ha wraz z budynkami folwarczymi, które nie były przystosowane do potrzeb szkoły. Pierwszy dyrektor inż. Włodzimierz Kuphal przystosował klasę i internat dla 30 osób. W pierwszym roku nauki, który rozpoczął się 15.01.1921r, zgłosiło sie 3 uczniów, ale już w 1922 roku było ich 22. W tym czasie w szkole nauczało 4 pedagogów. Do szkoły przyjmowano młodzież męską w wieku od 16 do 35 lat z przygotowaniem odpowiadającym co najmniej 4 - 7 oddziałom szkoły podstawowej. Istotne zmiany w funkcjonowaniu placówki nastąpiły gdy dyrektorem szkoły został Kazimierz Turkowski.

         

W 1925r. położono kamień więgielny pod budowę nowego gmachu szkolnego, który został uczkończony w ciągu 3 lat. Szkoła otrzymała wówczas imię Władysława Stanisłwa Reymonta, pisarza, który się urodził w Kobielach Wielkich. Zreorganizowano również gospodarstwo rolne. Działająca wtedy szkoła była jednoroczna i jednoklasowa z obowiązkowym internatem. Dawała możliwość zdobycia solidnej wiedzy teorytycznej oraz umiejetnośći praktycznych z zakresu produkcji roślinej, ogrodnictwa i hodowli zwierząt.

 

W latach wojny i okupacji szkołę wraz z gospodarstwem przejęli Niemcy. Początkowo, chociaż krótko była tutaj żeńska szkoła rolnicza dla dziewcząt niemieckich, później została przejęta przez żandarmerię, a w końcu szpital wojskowy. zniszczeniu uległ przedwojenny księgozbiór biblioteki szkolnej, zgineła cała dokumentacja szkolna, a także pomoce naukowe i sprzęt. Zaraz po wyzwoleniu w lutym 1945 roku rozpoczęto reaktywowanie Rocznej Szkoły Rolniczej Męskiej w Dobryszycach, która wznowiła naukę w maju 1945r z grupą 14 uczniów. Do szkoły mogła uczęszczać młodzież męska poniżej 17 lat.

 

W roku szkolnym 1946-1947 szkołę przekształcono w Gimnazjum Rolnicze, a w roku w 1948-1949 w Liceum Rolnicze I stopnia z dwuletnim okresem nauczania. Od roku 1951-1952, po przedużeniu okresu nauki do 4 lat, szkoła przeszła na typ szkoły średniej. Było to Liceum Rolnicze II stopnia, które wydało pierwsze świadectwa dojrzałośći 12 absolwentom. W latach 1953-1956 czynne było w Dobryszycach 4-letnie Technikum Hodowlane kierowane przez dyrektora Jerzego Frankiewicza, a potem Stanisława Banię. Od 1957r ustabilizowało się 5 letnie Technikum Rolinicze, a obok niego powstawały kolejne nastepująće typy szkół:

 

  • od 1967r. - 3 - letnie Zaoczne Technikum Rolnicze
  • od 1972r. - 2 - letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
  • od 1974r. - 3 - letnie Technikum Rolnicze
  • od 1977r. - przejęto Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Strzałkowie, tworząc Zespół Szkół Rolniczych

 

Od 01.09.1967r. do lutego 1983r. przy technikum stacjonarnym działał Wydział Kształcenia Korespondencyjnego o 3-letnim okresie nauczania dla absolwentów liceów ogólnokształcących. 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. St. Reymonta powstał na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania z dn. 25.08.1977r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego.
Działalność dydaktyczna szkoły jest możliwa dzięki istnieniu odpowiedniej bazy materialnej, na którą składają się: 2 budynki szkolne, internat i gospodarstwo rolne.

Znaczny rozwój obiektu szkoły nastąpił w latach 1965-1968 kiedy wybudowano budynek internatu dla 192 wychowanków, 6-rodzinny budynek mieszkalny, salę gimnastyczną, a w gospodarstwie budynek chlewni.


Zespół Szkół Rolniczych posiada przyzwoitą bazę sportową w postaci: sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem, stadionu wraz z podstawowymi urządzeniami, kortu tenisowego i siłowni. Wolną przestrzeń między szkołą a internatem wypełnia piękny plac zieleni urządzony w latach 60-tych, pielęgnowany i udoskonalany przez młodzież do chwili obecnej.


 

W 1988r. do użytku został oddany nowy 18-rodzinny budynek mieszkalny dla pracowników szkoły. Natomiast 01.09.1992r. oddano do użytku nowy budynek szkolny. Te dwie inwestycje rozwiązały wszelkie problemy lokalowe szkoły. Dobra sytuacja szkoły stwarza uczniom i pracownikom szkoły optymalne warunki do pracy i nauki.

 

Od 1 września 2009 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił poprzednią nazwę "Zespół Szkół Rolniczych" na "Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego".

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/dobryszy/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0