Sztandar szkoły

Historia sztandaru naszej szkoły związana jest z pierwszym po wojnie Zjazdem Absolwentów, który odbył się w 1961 r., czyli w 40-stą rocznicę powstania naszej placówki. W czasie tych uroczystości jubileuszowych szkoła otrzymała sztandar,na którym widnieje napis: Państwowe Technikum Rolnicze im. W.S. Reymonta w Dobryszycach, rok ufundowania-1961 i hasło: " Miłej ojczyźnie służ".
 
 
Od tego czasu szkoła poszerzyła swą ofertę edukacyjną, zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a organem prowadzącym naszą placówkę jest od 01.09.2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przyszedł więc czas na zmianę sztandaru. Okazją do tego był IX Zjazd Absolwentów, który  odbył  się 24.09.2011r. Nowy sztandar, ufundowany przez absolwentów, poświęcony został w czasie mszy św., którą rozpoczęto uroczystości 90-lecia powstania Szkoły Rolniczej w Dobryszycach.
 
 
Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek