PRZETARGI

Przetarg w formie zapytania o cenę na "remont sanitariatów w nowym budynku szkolnym.  Nr sprawy ZSCKR- 215/08/17

45.00.00.00 – 7   roboty budowlane;

45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 – 3  Roboty instalacyjne elektryczne

45.44.00.00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie

45.44.21.00 – 8  Instalacje sanitarne

45.45.00.00 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

DO POBRANIA:

Zaproszenie doskładania ofert: ZSCKR-215/08/17

Projekt umowy: ZSCKR-215/08/17

 

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

Kosztorys ślepy: ZSCKR-215/08/17

 

 

 

 

 

 

 

 

OTWARCIE OFERT

w zamówieniu na "przebudowę wraz z instalacją sytemu oddymiania klatki schodowej w internacie"  w ZSCKR w Dobryszycach  nr sprawy: ZSCKR - 215/07/2017

Do pobrania:

 

Unieważnienie postępowania na "przebudowę wraz z instalacjią systemu oddymiania klatki schodowej w internacie" : ZSCKR-215/07/17

 

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/07/17

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nie złożono ofert w zapytaniu  o cenę NA "BUDOWĘ SILOSU ZBOŻOWEGO O POJEMNOŚCI 60 T" w ZSCKR w Dobryszycach  nr sprawy: ZSCKR - 215/05/2017

KOD CPV:     44613110-4  - Silosy

                         42417300-5 - Urządzenia przenośnikowe

Dokumenty do pobrania:

 

Zestawienie zbiorcze z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę na "budowę silosu zbożowego o pojemności 60 ton: ZSCKR-215/05/17

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek