PRZETARGI

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostway pelletu w sezonie 2017/2018

CPV: 09111400 - 4

Nr sprawy: ZSCKR - 215/14/17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

                Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - TARTAK „OLCZYK” Świdno 1, 29 – 105 Krasocin w kwocie brutto 195 727,40 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do dnia 16.10.2017 roku do godziny 1100 wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 1

1.2. Nazwa i adres Wykonawcy- TARTAK „OLCZYK” Świdno 1, 29 – 105 Krasocin

1.3. Liczba punktów w kryterium – cena – 95,00

1.4. Liczba punktów w kryterium – termin płatności – 5,00

1.5. Razem punktów – 100,00

                         Zamawiający informuje o zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą w terminie określonym

w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Do pobrania :

Zawiadomienie o wyborze - pełny druk: ZSCKR-215/14/17

Zbiorcze zestawienie - pełny druk: ZSCKR-215/14/17

 

 

Zaproszenie do składania ofert na budowę silosu zbożowego o pojemności nie mniejszej niż 60 ton". 

Nr sprawy ZSCKR- 215/13/17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT

 

                Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 BIN” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Narutowicza 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, który zaoferował cenę za dostawę i montaż zamówienia 24 1354,74 zł brutto za silos o większej pojemności. Silos ten będzie w stanie pomieścić całą naszą produkcję pszenicy. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i zapewnił, że dostarczy silos jest zgodny ze specyfikacją.

                Szacunkowa wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia wynosi brutto 25 000,00 zł.

Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym ceny w każdym kryterium oceny ofert:

 

1.1. Nr oferty - 1

1.2. Nazwa i adres Wykonawcy - BIN” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Narutowicza 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

1.3.  Wartość brutto złożonej oferty – 24 1354,74 zł,

1.4. Oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji zamieszczone w zaproszeniu.

2.1. Nr oferty – 2

2.2.  Nazwa i adres Wykonawcy- „MICHAŁ” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Krzysztof Targoński, ul. Przemysłowa 4, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie.

2.3.  Wartość brutto złożonej oferty – 23 455,53 zł.

2.4. Oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji zamieszczone w zaproszeniu.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie z BIN” Spółka z o.o. ul. Narutowicza 12,  87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

Do pobrania :

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: ZSCKR-215/13/17

 

W zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn. „rozbudowa klasopracowni informatycznej " nr sprawy ZSCKR - 215/12/17 do dnia 04.09.2017 do godz. 1000 nie została złożona żadna oferta.

KOD CPV:      45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Nr sprawy ZSCKR- 215/12/17

Dokumenty do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/12/17

 

 


 

 

Przetarg w formie zapytania o cenę na "przebudowę wraz z instalacją systemu oddymiania klatki schodowej w interiacji".  Nr sprawy ZSCKR- 215/10/17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT
działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

                Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 2 - TADOS sp. z o.o.  97 – 500 Radomsko,  ul. Krasickiego 2 w kwocie brutto 38 858,05 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT: ZSCKR-215/10/17

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/10/17

 

 


 

Przetarg w formie zapytania o cenę na "remont sanitariatów w nowym budynku szkolnym.  Nr sprawy ZSCKR- 215/08/17

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach informuje, że do wykonania zadania pn. "remont sanitariatów w nowym budynku szkolnym" została wybrana Firma Remontowo-Budowlana NOWAK, ul. Malinowa 3, Kolonia Borowiecko, 97-545 Gomunice, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę brutto 83 500,00 zł.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty: ZSCKR-215/08/17

 

 


 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/dobryszy/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0