Dla rodziców

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) -  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach informuje, że z dniem 1 września 2015 roku nastąpi przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

Aktualnie jest:

 „Technikum w Dobryszycach dla młodzieży i dorosłych”,

„Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobryszycach dla młodzieży i dorosłych”,

 

z dniem 01.09.2015 r. będzie:

„Technikum w Dobryszycach dla młodzieży”,

„Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobryszycach dla młodzieży”.

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek