Technik weterynarii

Anna Surosz

Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka 

Kwalifikacje:

 1. R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

 2. R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

 3. R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Przedmioty zawodowe przewidziane w toku nauczania:

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Zajęcia praktyczne

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych, dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
 • asystowania przy zabiegach operacyjnych,
 • pielęgnowania zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień, złamań, zadławienia, niedyspozycji żołądkowych,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami),
 • dobierania metody, techniki, narzędzi, urządzeń do wykonywania zabiegów,
 • rozpoznawanie leków i preparatów weterynaryjnych oraz sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania.

Absolwenci technikum weterynarii mogą pracować:      

 • w lecznicach,
 • w przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych,
 • w rzeźniach,
 • w stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,
 • w zakładach przetwórstwa mięsnego,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w schroniskach dla zwierząt,
 • w gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,
 • mogą podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek


Najważniejsze atuty:

 • zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia,
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych,
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Anna Surosz

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym w tym obsługiwania systemów elektronicznych
oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz uzyskanie bezpłatnego prawa jazdy kat. B i T.

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka 

Kwalifikacje:

 1. M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 2. M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 3. M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Przedmioty zawodowe przewidziane w toku nauczania:

 • Działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej
 • Język obcy w technice rolniczej
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T i B
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Pojazdy rolnicze
 • Maszyny rolnicze
 • Organizacja prac eksploatacyjnych w rolnictwie
 • Zajęcia praktyczne

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Absolwenci technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą pracować:      

 • w spółdzielniach kółek rolniczych,
 • w fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami,
 • w nadleśnictwach,
 • w instytucjach naukowych,
 • w gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych,
 • mogą podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek prowadząc np. warsztat naprawy maszyn rolniczych


Najważniejsze atuty:

 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego,
 • możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kategorii B i T,
 • szkoła umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień: operatora kombajnu zbożowego, operatora wózków jezdniowych, spawacza elektrycznego, gazowego,
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych, np na kierunku technika rolnicza i leśna
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej
 • kształcenie praktyczne odbywa się w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Surosz

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych.

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka 

Kwalifikacje:

 1.  T.6. Sporządzanie potraw i napojów,

 2. T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty zawodowe przewidziane w toku nauczania:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język obcy zawodowy
 •  Zasady żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 •  Usługi gastronomiczne
 • Zajęcia praktyczne

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • Praktyczne stosowanie zasad prawidłowego żywienia
 • Ocena jakości surowców i potraw
 • Sporządzanie potraw w oparciu o receptury gastronomiczne
 • Obsługa urządzeń gastronomicznych
 • Planowanie żywienia różnych grup ludności
 • Kalkulowanie cen sprzedaży potraw
 • Prowadzenie dokumentacji gastronomicznej
 • Organizacja i obsługa przyjęć
 • Dekorowanie potraw
 • Planowanie jadłospisów

Absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych mogą pracować:      

 • w restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych, a także w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych.
 • mogą podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek


Najważniejsze atuty:

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia,
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach wyższych np. na kierunku technologia żywności,
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej

Zapraszamy na gastronomicznego instagrama szkoły! 

https://www.instagram.com/gastrozsckrdobryszyce/?hl=pl

 

Technik architektury krajobrazu

Anna Surosz

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka 

Kwalifikacje:

 1.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów małej architektury krajobrazu (R.21),

 2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22).

Przedmioty zawodowe przewidziane w toku nauczania:

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
 • Zajęcia praktyczne

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz
 • wykonywania rysunków odręcznych i architektonicznych
 • pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych
 • kosztorysowania, marketingu i prowadzenia rachunkowości własnej działalności gospodarczej
 • wykonania i konserwacji architektury ogrodowej

Absolwenci technikum architektury mogą pracować:      

 • samodzielnie we własnej firmie zajmującej się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów
 • w firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu
 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania architektury krajobrazu,
 • w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowanina i pielęgnacji zieleni,
 • w dużych zakładach typu arboreta, ogrody botaniczne, ZOO jako konsultanci  do spraw użytkowania istniejącej tam zieleni,
 • w firmach florystycznych zajmujących projektowaniem, dekoracją i wystrojem wnętrz, 
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

Najważniejsze atuty:

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia,
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach biologicznych i przyrodniczych,
 • uprawnienia rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania dotacji UE,
 • prawo jazdy kat. T
 • możliwość odbycia praktyki zagraniacznej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.