Ogłoszenia

Anna Surosz

 • Ogłoszenie o naborze na partnera 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18, który został ogłoszony w dniu07.03.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

nabór na partnera.pdf

 

 • Od dnia 28 maja 2018 r. są do odbioru dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Technik - sesja 181  (styczeń-luty 2018 r.)

Branżowa Szkoła I Stopnia – sesja 181 (styczeń –luty 2018 r.)

Centrum Kształcenia Ustawicznego – sesja 181 (styczeń – luty 2018 r.)

Internat

Administrator

Opis internatu

 • Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych w Dobryszycach jest placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów mieszkających w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony.
 • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń lub rodzic w sekretariacie szkoły lub do Dyrektora Szkoły.
 • Uczniowie, którzy są przyjęci do internatu w pierwszym dniu nauki przychodzą wraz z rodzicami, dostarczają akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia, lub tymczasowy dowód osobisty oraz poświadczenie miejsca zamieszkania w celu dokonania meldunku i podpisania umowy zamieszkania i opłaty za pobyt w internacie.
 • Internat jest placówka koedukacyjną i prowadzi działalność przez cały rok szkolny. 
 • W okresie roku szkolnego internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.
 • Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 • Internat jest czynny zgodnie z organizacją pracy szkoły (od niedzieli od godz. 18:30 do piątku godz.15:00)
 • Wychowawcy sprawują opiekę w godzinach od 13:30 do 22:30 oraz w porze nocnej od 22:30 do 6:30. W pozostałych godzinach młodzież przebywa w szkole na zajęciach edukacyjnych.

ROZKŁAD DNIA obowiązujący w internacie

6:30 – 6:40 - pobudka

6:40 – 7:10 - toaleta poranna, porządki w pokojach i sanitariatach

7:10 – 7:35 - śniadanie 

7:35 – 7:50 - przygotowanie do wyjścia na zajęcia szkolne

14:00 – 15:30 - obiad

14:00 – 16:00 - czas wolny

16:00 – 18:15 - nauka własna

18:15 – 18:45 - kolacja

19:30 – 21:30 - zajęcia w grupach

21:30 – 22:00 - przygotowanie do ciszy nocnej

22:00 – 6:30 - cisza nocna

 

Regulamin internatu

 

Galeria internatu

 

 

 

 

Koło PCK

Administrator

Szkolne Koło PCK zostało zawiązane w roku szkolnym 2001/2002.

Opiekunami są p. Dorota Kowalczyk i p. Zbigniew Kowalczyk.

Realizacja zadań statutowych PCK pozwala osiągnąć założone cele:

 • aktywizacja środowiska szkolnego,
 • uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych,
 • pogłębianie wiedzy na temat edukacji prozdrowotnej,
 • upowszechnianie idei oraz wartości PCK.

Sukcesy SK PCK:

 • I miejsce w etapie Rejonowym XIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Krwiodawstwie ph.”Młoda Krew Ratuje Życie” 2015/2016 w kategorii ilość oddanej krwi w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia.
 • III miejsce zajął Kamil Oleśkiewicz w etapie Rejonowym XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji „Zdrowego Stylu Życia” PCK w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 2016/2017
 • III miejsce zajęła Dominika Kucała w etapie Rejonowym XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji „Zdrowego Stylu Życia” PCK w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 2015/2016
 • I miejsce w etapie Rejonowym XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Krwiodawstwie ph.”Młoda Krew Ratuje Życie” 2014/2015 w kategorii ilość oddanej krwi w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia.
 • II miejsce w etapie Rejonowym XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Krwiodawstwie ph.”Młoda Krew Ratuje Życie” 2013/2014 w kategorii ilość oddanej krwi w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia.

Działania podejmowane przez SK PCK:

 • Realizacja programu „ Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”
 • H O N O R O W E   K R W I O D A W S T W O - Od 2003 roku SK PCK cyklicznie przeprowadza  akcje honorowego krwiodawstwa, które cieszą dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Każdego roku jest coraz więcej osób, które chcą podzielić się darem krwi.

Erasmus+

Administrator

Zakończyła się mobilność uczestników projekt „Bliżej rynku pracy BIS” programu Erasmus+.

W projekcie ZS CKR w Dobryszycach uczestniczą trzy grupy- z technikum architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i żywienia i usług gastronomicznych. W sumie 30 uczniów i 3 opiekunów. Uczestnicy  zdobyli nowe kompetencje zawodowe, budowali kompetencje społeczne, językowe oraz poznali nowe kultury i regiony.

Uczniowie technikum technologii żywienia i usług gastronomicznych w czerwcu polecieli na Sycylię, do miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto. Pracowali w lokalnych restauracjach, poznając kuchnię  i język włoski. Czas wolny przeznaczali na odpoczynek na plaży oraz zwiedzanie Taorminy, Cefalu, Palermo oraz Etny.

Uczniowie technikum architektury krajobrazu i mechanizacji rolnictwa przebywali w Schkeuditz koło Lipska. Mechanizatorzy odbywali praktyki w warsztacie mechanicznym oraz uczestniczyli w wycieczkach zawodowych: do przedsiębiorstwa Gruber Agrartechnik GmbH, zajmującego się sprzedażą nowych i używanych maszyn rolniczych; do producenta maszyn rolniczych „Amazone” oraz  do fabryki BMW. Grupa architektury krajobrazu odbywała praktykę w dwóch firmach, gdzie zajmowali się pracami pielęgnacyjnymi w ogrodzie oraz uczestniczyli w wycieczce do firmy zajmującej się aranżacją przestrzeni w ogrodzie.

W wolnym czasie uczestnicy projektu mieli zorganizowane wycieczki do Lipska, Drezna i Berlina. Podczas zwiedzania poznali znaczące zabytki i ciekawe miejsca, z których słyną te miasta. Każdy z uczestników otrzymał od pracodawcy certyfikat potwierdzający odbycie praktyk, a już wkrótce otrzymają Europass Mobilność- dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w trakcie mobilności.

 

               

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.